Tubag trascement

€ 9,95

Trascement is een combinatie van portlandcement met 40% hoogwaardige tras. Het is het bindmiddel voor mortels en pleisters waar de waterdichtheid van groter belang is en waar de waterwerendheid van gewone traskalk ongewenst is. Ook voor toepassingen waar een hoge drukvastheid vereist wordt, gebruiken we het trascement.