Spiraalankers RVS 304 - 10 meter rol

€ 65,00

Wapening voor stabilisatie op rol 10 meter

Verwerking

  1. Bij scheuren dient u de spiraalankers met een tussenliggende verticale afstand van ca. 30 tot 40 cm aan te brengen.
  2. De voegen dienen met een slijpmachine tot op de helft van de voegdiepte te worden uitgeslepen, maximale diepte echter is 5 tot 6 cm. Resterende deeltjes en stof moeten met water worden weggespoeld.
  3. Hierna dient u de benodigde lengte te meten. De uiteinden van het spiraalanker dienen minstens 50 cm van de scheur af te zitten.
  4. Vervolgens de ankermortel aanmaken en de uitgeslepen voeg met een mortelpistool tot de helft met ankermortel opvullen. Nu kunt u de wapeningsstaven in de benodigde lengte aanbrengen (goed in de ankermortel drukken) en de resterende voegopening met ankermortel zodanig opvullen, dat er nog een voeg van circa 1,5 cm diep overblijft.
  5. De ankermortel met een voegspijker licht aandrukken, zodat deze gelijkmatig wordt verdeeld en bovengenoemde voeg van circa 1,5 cm diep overblijft.
  6. De ankermortel voldoende laten drogen dat een "nat in nat" verbinding met het voegen wordt voorkomen.
  7. Beschadigde of gescheurde stenen kunt u met steenpasta in het juiste kleurmengsel repareren.
  8. Vervolgens kunt u tenslotte de voeg met normale (traditionele) voegspecie (in de juiste kleur) met een voegspijker gelijkmatig afvoegen.